Du har nu skapat en användare i vårt system.

På hemsidan kan du hålla koll på dina resultat och via appen kan du registrera kasten du gör.