Styrelsen

Vi som sitter i styrelsen hittar du här nedan. Kontakta oss gärna.

ordinariepers. 18-hål ånaplan: pdgakontakt
Niclas Sjöbergordf -3#171385niclas.sjoberg@telia.com
Göran Kornestedtsekr +4#109730goran.kornestedt@gmail.com
Céline Bertrand#213621celinebertrand95@gmail.com
Åsa Lindbergasa.fagersanna@hotmail.com
suppleanter
Ulrik Heedman-2#96990ulrik.heedman@gmail.com
adjungerad
Svante Andrénkassör+3#??????svante.ebbabolet@gmail.com

Övriga:

Revisor: Sverker Ekenstierna
Valberedning: Kristian Johansson

Arbetsgrupper

Tävling & Bangrupp:
Ulrik Heedman, Erik Möller, Martin Olsson, Niclas Sjöberg, Kristian Johansson, Peter Larsson, Sverker och Henrik Ekenstierna.

Sponsorgrupp: Svante Andrén, Niclas Sjöberg och Göran Kornestedt.

Några siffror:

Bankgiro: 242-6674, Swish: 123 594 96 15, Organisationsnummer: 802499-3084