Styrelsen

Vi som sitter i styrelsen 2022 hittar du här nedan. Kontakta oss gärna.

ordinariepers. ånaplan: 18 / 9:anpdgakontakt
Niclas Sjöbergordf -3#171385niclas.sjoberg@telia.com
Göran Kornestedtsekr +4 / +1#109730goran.kornestedt@gmail.com
Kristian Johansson-9#125230opel.johansson@hotmail.com 
Martin Karlsson-5#140807martin_karlsson@live.se
Maja Johansson+4#205978Johanssonm26@gmail.com
suppleanter
Josef Sterner-12 / -9#82100josef.sterner74@gmail.com
Ulrik Heedman-2#96990ulrik.heedman@gmail.com
Erik Möller-7#134303moller.erik@hotmail.com
adjungerad
Svante Andrénkassör+3#??????svante.ebbabolet@gmail.com

Arbetsgrupper

Tävlingsansvariga: Ulrik Heedman, Erik Möller och Martin Olsson.

Bangrupp: Niclas Sjöberg, Kristian Johansson, Peter Larsson, Roy Jonsson, Sverker och Henrik Ekenstierna.

Sponsorgrupp: Svante Andrén, Niclas Sjöberg och Göran Kornestedt.