Baninfo

Vår bana ligger i norra delarna av Tibro, i området Ånaplan samt runt Smulebergsskolan och bort mot Stadsparken. Det är en bana av något enklare karaktär men för den sakens skull inte simpel. Snittlängden på hålen är ungefär 90 meter. Banans längsta hål är ca 150 meter och det kortaste är ca 57 meter. Korgarna på banan är av märket Latitude 64. Utkastplatserna består av betongplattor.

Toalett

Banan har inte någon toalett som alltid är disponibel. Vid tee 1 finns Inredia som är öppet ibland. När vi har större tävlingar så hyr vi Smulebergsskolans omklädningsrum vid tee 9 och får tillgång till toaletter och vatten. Om behov uppstår på veckodiscen prata med någon ur styrelsen så kanske …

Upphittade discar

Upphittade onamnade discar läggs ut i FB-gruppen “orbiTibro Discgolf”. Finns det namn i discen så kontaktas ägaren. Discar som ej hämtas efter tre (3) månader behålls av föreningen. Dessa discar används för välgörande ändamål.

och visst är det ok att ge upphittaren en hittelön för att få tillbaka din disc?
10% / 20 kronor är ju ett bra pris för det.