Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har några funderingar om föreningen orbiTibro eller discgolf.

Maila gärna till: hej@orbitibro.se
eller kontakta vår ordförande Niclas Sjöberg på mail: niclas.sjoberg@telia.com eller telefon: 0705-479 854

Du kan även gå med i vår Facebookgrupp: OrbiTibro Discgolf. Det är där vi informerar om vad som är på gång,
funderar och samtalar om discgolfklubben och banan i Tibro.

Och vi uppdaterar även på Facebook och på Instagram med ojämna  mellanrum.

Eller så syns vi på Ånaplan.