Uppdaterad bankarta

Idag, 2017-09-03, har vi ändrat två hål på banan.

Hål 9 spelas nu mot korgen på kullen.

Hål 11, nytt utkast vid korsningen V:a Långgatan / Bäckängsvägen. Korgen mot skolans parkeringsplats (syns från utkastet). Mandoport, DZ tills vidare mellan träden.

 

Här finns även en uppdaterad bankarta.

Bankarta 2017-09-03