Ny bansträckning

Det har hänt lite förändringar på banan som just nu provas.

På hål 3 finns ett tillfälligt utkast 20 meter längre fram, där det istället blir ett rakt kast mot korgen, ca. 80 meter. Vid missat mando, kasta nästa kast från DropZone med ett pliktkast.

På hål 9 finns också ett tillfälligt utkast, ca. 5-10 meter längre bak. Samma regler som innan, missat mando eller OB på kast 1, kasta nästa kast från DropZone med ett pliktkast.