Information från styrelsen orbiTibro 2021-11-06

År 2016 bildades den interimsstyrelse som via Tibro kommun såg till att få finansiering av EU-projektet Leader Östra Skaraborg för att anlägga en discgolfbana i parken vid området Ånaplan i Tibro. Ett stort antal arbetstimmar senare, framförallt av första styrelsen och tidiga medlemmar, stod banan helt klar med 18 korgar, tee och skyltar samt en stor informationsskylt vid starten av banan, bara något år senare. Under projektet var även kommunens arbetsmarknadsenhet involverade i olika omgångar.

Under de 5 år som banan har funnits sedan dess, har föreningen insett att vissa justeringar av banan varit nödvändiga av olika orsaker. Dessa förändringar har då skett med hjälp av föreningens fantastiska medlemmar. Under åren har även mycket andra saker hänt, på och runt banan. Förutom grundskötseln av banan som kommunen stått för t.ex. gräsklippning på de stora ytorna, har föreningens medlemmar arbetat otroligt många timmar med röjsågar, trimning, trädklippning, satt upp skyddande brädor för utsatta träd, målat och grävt ner C1-stenar runt alla korgar, plattläggning, brobyggande, grävt ned OB-markeringar, krattat, dykt efter bortkastade discar, fixat hemsida, anordning av diverse tävlingar, skapande av ett HCP-system, haft kontakter med kommunen, företagsevent, osv. osv. Detta har gjort att banan alltid fått högt betyg av alla besökare gällande skötsel och trivsel. 

Att vi i Tibro har en välskött bana visar sig också genom att banan är välbesökt av “vanliga” människor, som inte är medlemmar i vare sig Tibro eller någon annan förening, utan att dessa väljer att komma och kasta för att det är en rolig, billig och tillgänglig aktivitet. Med banan har föreningen visat att discgolf är en rolig och inkluderande sport för nästan alla. Enligt appen Udisc har det under år 2020 startats drygt 3000 rundor på banan, alltså över 8 rundor per dag i snitt. Värt att nämna är att Udisc endast är ett av flera olika system för att mäta besöksfrekvens. Den riktiga deltagarsiffran är troligtvis mångdubbelt större. Under år 2021 har även ett nytt deltagarrekord satts, när det var 65 tävlande personer samtidigt på banan under en av Västgötatourens deltävlingar. Det gamla rekordet slogs därmed med nästan 20 personer. Detta evenemang satte fokus på några möjliga framtida förändringar på banan.

Den nuvarande styrelsen har alltid jobbat enligt grundpremisserna att ha en välskött ekonomi och att anordna veckovisa medlemstävlingar för att föreningen ska synas i samhället. Båda dessa mål upplever styrelsen har uppnåtts med god marginal. Med något undantag har föreningen visat ett plus i kassan varje år och på våra medlemstävlingar tillkommer ständigt nya medlemmar i lagom fart.

Däremot har den nuvarande styrelsen inte varit aktiv med att träffas på styrelsemöten och att ta beslut om olika saker som medlemmarna efterfrågat. Detta för att banan och det mesta runt omkring ändå har skötts av medlemmar som på egen hand, eller i olika grupperingar, har tagit kloka beslut som gjort att banan och föreningen utvecklats. På ett sätt kan man därför säga att banans utveckling är och har varit viktigare än föreningens utveckling.

Med detta sagt finns det givetvis saker som föreningen och framför allt styrelsen kan ha gjort bättre på under åren som gått. Som ett exempel tas varje år på årsmötet frågan upp om ungdomsträning. Ingen har dock anmält något intresse att hålla i detta, så frågan hamnar tyvärr ständigt mellan stolarna. Det framförs även ibland ytterligare visioner, åsikter, önskemål och tankar till styrelsen både på årsmötet och vid andra tillfällen, som av olika skäl inte realiseras, mestadels på grund av tidsbrist. Trots detta har vi i styrelsen upplevt att både föreningen och framför allt banan utvecklats, tack vare medlemmarnas goda initiativ. Givetvis kan och får man tycka att det alltid kan hända mer saker i föreningen, då det i en förening med 50 individer finns minst 50 visioner om utveckling och förändringar. I sann demokratisk föreningsanda ska det givetvis vara så. Med facit i hand skulle man önskat att styrelsen genom åren på ett tydligare sätt visat vägen, så att medlemmarna kunde vända sig till styrelsen för att få tydligare riktlinjer.

I år, 2021, har det EU-projekt som en gång i tiden finansierade hela banan avslutats. Josef och Mikael, som varit med från första början och bland annat var med och såg till att banan överhuvudtaget byggdes, ser detta som ett bra tillfälle att avsluta sina engagemang i styrelsen och lämna över till nya personer vid nästa årsmöte. Ulrik som varit sekreterare sedan 2018, har under några år varit med och byggt upp Västgötatouren ihop med medlemmar i andra föreningar, känner att det evenemanget tar väldigt mycket tid och även han väljer därför att kliva av styrelsearbetet vid nästa årsmöte.

Vi är övertygade om att nya friska krafter inom föreningen kan ta vid och skapa en ny styrelse och fortsätta att utveckla både banan och föreningen.

Vid tangentbordet:

Ordförande: Josef Sterner

Sekreterare: Ulrik Heedman

Kassör: Mikael Esbjörner