Ytterligare uppdaterad info om klubbmästerskap

OBS!!! KM den 3e september.

 

Alla medlemmar som betalt medlemsavgift under 2018 inbjudes härmed till klubbmästerskap i discgolf.

Vi samlas senast 17.30 vid hål 4’s utkast måndagen den 3e september.

Tre grenar + en 9-hålsrunda:

Puttning från 5 avstånd. 3 försök från varje avstånd. Egna eller lånade discar.

Inspel från 5 avstånd. 3 försök från varje avstånd. Claymore används

Längd med 3 egna valfria discar. Bästa resultatet räknas.

Poängen räknas ut såhär: Längden  / (1+0.1 * discens speed).

Ex 1: 50 meter med en Berg (speed 1) ger: 50 / (1+0.1) = 45 poäng

Ex 2: 90 meter med en Falk (speed 9) ger: 90 / (1+0.9) = 47 poäng

Ex 3: 100 meter med en Rask (speed 14) ger: 100 / (1+1.4) = 41 poäng

OBS! Om det inte går att fastställa discens hastighet sätts den till 15!

9-hålsrunda:

Bogey ger 1 poäng

Par ger 3 poäng

Birdie ger 9 poäng

Eagle ger 27 poäng

Flest poäng efter 4 grenar är klubbmästare!

 

Välkomna!