HÅL 4

60 meter

Par 3

OB: Om ön missas från utkast flyttas spel till DZ med plikt. Därefter normala OB-regler.