Hål 1

83 meter

Par 3

OB: Trädlinjen till höger ut mot riksväg 49 och grusvägen till vänster.