Preliminär bankarta

Här kommer en synnerligen preliminär banskiss över Smulebergsområdets hål.