Banrekord

Från och med 2020-07-10

Banrekord med ny sträckning under tävling (par 58):
Jim Ljungkvist, 44 kast (2021-04-26 samt 2021-05-27)

Fram till 2020-07-10

Banrekord med gamla sträckningen under tävling (par 59):
Josef Sterner, 45 kast (2019-06-24)

Två varv under samma tävling med gamla sträckningen (par 59):
Mikael Pettersson, 47+49, 96 kast (2019-06-17)