Banrekord

Från och med 2020-07-10

Banrekord med ny sträckning under tävling (par 58):

David Lundberg, 42 kast (2022-06-16)
Martin Olsson, 42 kast (2022-07-28)

Fram till 2020-07-10

Banrekord med gamla sträckningen under tävling (par 59):
Josef Sterner, 45 kast (2019-06-24)

Två varv under samma tävling med gamla sträckningen (par 59):
Mikael Pettersson, 47+49, 96 kast (2019-06-17)