Från och med nu blir det ett lite nytt sätt att visa tabeller och resultat.
Detta för att det ska vara enklare och möjligt för alla att registrera resultat.
(Sidorna är inte grafiskt helt färdigutvecklade ännu)

Poängtabell

Score

Resultat

CTP

Samtliga tävlingar