Hålkartor

Äntligen finns det hålkartor och information om alla hål här på hemsidan under Banan.

OBS! Ingen Veckodisc i morgon. Istället är det premiär på Västgötatouren. www.vastgotatouren.se