Parkera vid besökscentret Inredia (www.inredia.se) och gå ca. 100 meter västerut, så hittar du platsen för första utkastet.