Hål 3

110 meter

Par 4

OB: ”Träsket” rakt fram, hål 4’s ö och grusvägen och bortåt, lekplatsen.

Vid missad mandopil, kasta från DZ-platta med ett pliktkast.