HÅL 17

65 meter

Par 3

OB: Lekplatsen och asfalt.

Mando-pil. Vid missat mando på utkastet, spela från DZ.