HÅL 11

136 meter

Par 4

OB: Asfalt till höger, förlängd linje utifrån mandoport, bäcken och asfalt bakom korg.

Vid all OB på första kastet flyttas spel till DZ. Missad mandoport till DZ.

I övrigt normala OB-regler.