Hål 1

83 meter

Par 3

OB: Trädlinjen till höger ut mot Rv 49:an och grusvägen till vänster