Banrekord med nuvarande sträckning är:
Frank Almberg, 46 (2017-12-09)